Akdeveli collection
Ethiopia-Kingdom  5 Santeem EE1936
Ethiopia-Kingdom 5 Santeem EE1936
Africa
Ethiopia
1944