Akdeveli collection
Ethiopia-Kingdom  50 Santeem EE1936(1944-45)
Ethiopia-Kingdom 50 Santeem EE1936(1944-45)
Africa
Ethiopia
1944