Akdeveli collection
Syria 10 Piastres 1956
Syria 10 Piastres 1956
Middle East
Syria
1956