Akdeveli collection
FrenchPolinesia 5 Francs 1982 IEOM
FrenchPolinesia 5 Francs 1982 IEOM
Australia, Oceania
French Polynesia
1982