Coffeyce collection
Honan (Henan) 200 Cash
Honan (Henan) 200 Cash
Asia
China
1928