alexbq2 collection
AE Siberian Polushka (1/4 kopeck) 1767 KM
AE Siberian Polushka (1/4 kopeck) 1767 KM
Europe
Russia
1767