alexbq2 collection
AE Polushka (1/4 kopeck) 1751
AE Polushka (1/4 kopeck) 1751
Europe
Russia
1751