alexbq2 collection
AE Polushka (1/4 kopeck) 1754
AE Polushka (1/4 kopeck) 1754
Europe
Russia
1754