alexbq2 collection
AE 2 kopeck 1757, Ekaterinburg edge inscription
AE 2 kopeck 1757, Ekaterinburg edge inscription
Europe
Russia
1757