alexbq2 collection
AU 5 Roubles 1765 SPB-TI
AU 5 Roubles 1765 SPB-TI
Europe
Russia
1765