Tiffibunny collection
1969 Lebanon 10 Piastres
1969 Lebanon 10 Piastres
Middle East
Lebanon
1969