Dok collection
China, 1 jiao 2001.
China, 1 jiao 2001.
Asia
China
2001