HKMAL collection
Tự Đức Bảo Sao / Chuẩn nhị thập văn (20 sapèques)
Tự Đức Bảo Sao / Chuẩn nhị thập văn (20 sapèques)
Asia
Vietnam
1861