alexbq2 collection
AE 2 kopeiki 1843 SPM
AE 2 kopeiki 1843 SPM
Europe
Russia
1843