alexbq2 collection
AE 2 kopeiki 1843 SPM. Overdate 1843/2
AE 2 kopeiki 1843 SPM. Overdate 1843/2
Europe
Russia
1843