henry12 collection
50 stotinki.
1990
50 stotinki. 1990
Europe
Bulgaria
1990