alexbq2 collection
AE 2 kopecks 1760, Ekaterinburg Mint.
AE 2 kopecks 1760, Ekaterinburg Mint.
Europe
Russia
1760