henry12 collection
Tai Ching Ti Kuo Copper Coin. 10 cash.
Kuang Hsu (Guang Xu) era.
Tai Ching Ti Kuo Copper Coin. 10 cash. Kuang Hsu (Guang Xu) era.
Asia
China
1907