Region: Asia

Country: China Coins

[Advanced search]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

Show only coins available for sale or trade

ObverseReverseDescriptionYearCollection
崇禎通寶 (Chong Zheng Tong Bao), 1 Cash, 26mm, Hand-carved, Ming Dynasty (1368-1644).... 1628 Mcektam
Chinese Turkestan; Qian Long Tong Bao, 1 Wen, copper, 24 mm; Wushi Mint, Qian Long(1735-1796) .... 1774 Mcektam
Chinese memento dollar. Y #318a.2 silver .890 (.7727 oz) 1927 syzygy
10 CASHES, FOO-KIEN Province, Kuang Hsu Yuan Bao.... 1901 Mcektam
China Kuang Hsu (1875-1908) 1 cash, Kirin Province 1875 ccg
得壹元寶 (De Yi Yuan Bao) , Reverse: Upper Crescent (Moon), 35mm, Bronze, Shih... 758 Mcektam
China Kwong-shui 1875-1908 1875 gxseries
Northern Sung, Emperor Zhen Zong (1054-55AD), Iron 'Zhi He Zhong Bao' 3 cash with Reverse 'Fang'... 1054 HKMAL
"半兩" (BAN LIANG), 48mm, 19g., Bronze, Qin Dynasty (221-206 BC).... -221 Mcektam
Chia Ch'ing T'ung Pao. Emperor Jen Tsung (1796-1820) 1796 henry12
Hsien Feng Yuan Bao (咸丰元宝), 100 CASH, 48mm, 4mm, 36g, copper, Honan Mint, Qing Dynasty... 1851 Mcektam
China 1/2 dollar 1932 - Yunnan Province, Republic Year 21 1932 pet
Coin from Emperor SHIH TSU AD 1644-1661 1644 Purnama
TEN CASH, HU-PEH PHOVINCE(Province), Kuang Hsu Yuan Bao. 光緒元寶,當十,湖北省造。 1885 Mcektam
One Chiao, 22mm, Aluminum, Provisional Government of China, ROC Year 31.... 1942 Mcektam
Qing dynasty Guang Xu Tong Bao, Boo Jiyen, rev. concave star, 2.4g, 21.14mm, brass. Unlisted in... 1875 HKMAL
Shen zong 1068-1085 XI NING YUAN BAO AE/24mm 3.7 grams 1068 echizento
Hsien Feng Yuan Bao (咸丰元宝),100 CASH, 48mm, 4mm, 37g, Gold-gilded in copper, Honan Mint,... 1851 Mcektam
光緒元寶 (KUANG HSU YUAN BAO), 5 Cents, Silver, Kwangtung Province.... 1890 Mcektam
FIVE CASH, copper, HU-POO, Kuang Hsu Yuan Bao.... 1903 Mcektam
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>